με φονακσατε γηαβρηα μου?

με φονακσατε γηαβρηα μου?

διπλομα εκσ Εγηφτου κε Ηνδηεσ, ανοτερι απ τιν Μιρηαμ κε τον Τζωσουα, ανοτερι απ τον Μαβρο Πιτ

μεντιούμ, αστρηκι προβωλι, επαναφωρεσ, ολα τα βλεπο ολα τα διαβαζο, κλιρονομικο χαρησμα σασ λεο.
να σασ πο τιν μιρα σασ να σασ πο το ρηζικο σας, να σασ πο αν θα παντρεφτιτε κι αν θα χορισετε, αν σασ κερατονι ί αν το καταλαβαι οτη τον κερατωναιται.
σασ ριχνο τα χαρτια, τα ταρο, τον παπα, την ικοσημηα.
διαβαζο το φλητζανη, τιν γηαλα τισ τηβη σασ κε τα φιλα απ τουσ ντολμαδεσ.
βωτανα κε ιδικο σπαγγο για να του δαισεται τον πουτ*ο κομπο, φηλτρα για ακαβλουσ και ακαβλεσ, ηποθετα γηα εμπαθισ κε κακεντρεχισ, αερηα (μου ξεφεβγουν), μπινεληκηα (εκσ επη τουτου) κε πρωπαντωσ ακσηοπησεσ κε εγγηρεσ απαντισισ!

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

σεμηναρηα γηα προχορημενουσ ερεβνηταραδεσ: ποσ να βαζισ δρακο στο παραμηθη σου!

ποσ να γηνησ δηασιμοσ με παρλαπηπεσ, ποσ να βγησ στιν τιλεορασι οσ ηδηκοσ φαντασματον, ποσ να πουλασ φηκηα για μεταξοτα στρηγκακηα! ποσ να ησε μαλακασ κε να κονωμασ με τησ μαλακηεσ σου! για περηπεραστε, για περηπεραστε...

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2007

εκτακτι ανακηνωσι: χαθικαν ερεβνιτες!

πολη αναροτιθικαν γηατη δεν γραφουν πηα ο τζονισ κε ο νταβελισ κε με επηκαλεστηκαν για να μαθουνε.
εγο εκανα αστρηκο τσατ με αλα πνεβματα κε βρικα τον βελγω σπιλεολογο που χαθικε στιν σπιληα του νταβελι τιν δεκαετηα του 30.
μου ιπε λιπον ωτη αφτη η διο χαθικανε στιν σπιληα, ωποσ ο ηδηοσ!

ι ταιλευτεα φοτογραφηα που τραβιχτικε στο αφτοματο ιταν αφτι κε δεν δηχνη κατη ανισιχητηκο:απο τοτεσ αγνωουντε παντοσ...

με αγαπι ουρσουλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: