με φονακσατε γηαβρηα μου?

με φονακσατε γηαβρηα μου?

διπλομα εκσ Εγηφτου κε Ηνδηεσ, ανοτερι απ τιν Μιρηαμ κε τον Τζωσουα, ανοτερι απ τον Μαβρο Πιτ

μεντιούμ, αστρηκι προβωλι, επαναφωρεσ, ολα τα βλεπο ολα τα διαβαζο, κλιρονομικο χαρησμα σασ λεο.
να σασ πο τιν μιρα σασ να σασ πο το ρηζικο σας, να σασ πο αν θα παντρεφτιτε κι αν θα χορισετε, αν σασ κερατονι ί αν το καταλαβαι οτη τον κερατωναιται.
σασ ριχνο τα χαρτια, τα ταρο, τον παπα, την ικοσημηα.
διαβαζο το φλητζανη, τιν γηαλα τισ τηβη σασ κε τα φιλα απ τουσ ντολμαδεσ.
βωτανα κε ιδικο σπαγγο για να του δαισεται τον πουτ*ο κομπο, φηλτρα για ακαβλουσ και ακαβλεσ, ηποθετα γηα εμπαθισ κε κακεντρεχισ, αερηα (μου ξεφεβγουν), μπινεληκηα (εκσ επη τουτου) κε πρωπαντωσ ακσηοπησεσ κε εγγηρεσ απαντισισ!

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

σεμηναρηα γηα προχορημενουσ ερεβνηταραδεσ: ποσ να βαζισ δρακο στο παραμηθη σου!

ποσ να γηνησ δηασιμοσ με παρλαπηπεσ, ποσ να βγησ στιν τιλεορασι οσ ηδηκοσ φαντασματον, ποσ να πουλασ φηκηα για μεταξοτα στρηγκακηα! ποσ να ησε μαλακασ κε να κονωμασ με τησ μαλακηεσ σου! για περηπεραστε, για περηπεραστε...

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2007

ουουουου βασηληηησκεεεε ουουουουου με επηκαλεεεεστηκεεεεσ? ουουουου

vasiliskos said...
Καλή μου Μαντάμ Ούρσουλα πες μου και εμένα όλη αυτή η ιστορία έχει κανένα κονέξιον με τη γνωστή έκφραση "Σκύψε ευλογημέεεεεεεεεεεεεενη!!!!'"????


εση δεν ισε που κανησ τον τζονιδεταμτιριρι μηα να σηγκηνιτε κε μια να γελαη σα τον μπωμπ σφουγκαρακι τετραγονοπαντελονι ωταν σε δηαβαζι?

πρεπι ναησε καλο πεδι κε σκεφτουμε να σε καταλαβο καμηα μερα να βγουμαι σαν κορητσηα στου γονηδι. (ο τζονισ δεν με καταλαβενι κε αρνιτε ο αλιτιριοσ να βαλη ληγο κραγηονακη κε ληγο μωλιβακη ωταν βγενουμε)

κιτα το λιπον καλο μου, μεγαλι πορτα θα δηαβισ, λεφτα βλεπο, ταξηδη βλεπο, εεε σηγνομι επαρεσηρθιν απο τα επαγκελματηκα μου.

τη ελεγα?
α νε, εμησ τα πνεβματα οποσ θα κσερισ εχουμαι αμεσι επηκινονηα με τους αγηουσ.

δε θελισα να ενωχλισο τον αη Λαϊνερ ουτε τον αη Παγαινε γηατη ιχαν παρι τιν αδηα τουσ του πασκα κε βρησκουντε ακομι στιν κωλασι με τα κσεκολα στο μπαρ του αη Πηδηκσου, κε ετση τιλεφονισα στιν φηλι μου τιν αγηα Μουσταρδα τησ Αμορασ κε τιν ροτισα.

μου ιπε ωτι απω παλεοτατον αρχεον χρωνον η βαβηλονηα μαντησα/μεντηούμ/κλιρονομηκονχαρησμα Μιδενε Νενιντα ιχε εκστασηαστι τιν ορα που ανακουφηζοντανε μετα απο 49 μερεσ δησκηληοτιτασ κε ιπε τον περηφιμο χρισμονε που ανακαληφτικε στα βαβηλονηακα κουβερ του Ατσουμπαλιμπαλ, "ο παπασ ο παχισ εφαγε παχηα φακι" κε ωτη το νοϊμα βρησκετε στιν παχηα φακι!!!

πωσο παχηα τιν εφαγε τιν φακι διλαδι.

ο τζονιδεταμτιριρις που ινε μωρφομενοσ κιπουροσ, παλικαρη τισ φακισ κε εγραπσε κε βηβληο γηα τησ αληοσισ του σηδερου τισ φακισ, ηποστιριζη οτη ο παχισ παπασ εσκηψε για να τιν φαη τιν παχηα φακι.

ουουουουουουουουου με αγαπι ουρσουλααααααααα...χ εσπασα ενα νηχη γαμοτι μου

Δεν υπάρχουν σχόλια: