με φονακσατε γηαβρηα μου?

με φονακσατε γηαβρηα μου?

διπλομα εκσ Εγηφτου κε Ηνδηεσ, ανοτερι απ τιν Μιρηαμ κε τον Τζωσουα, ανοτερι απ τον Μαβρο Πιτ

μεντιούμ, αστρηκι προβωλι, επαναφωρεσ, ολα τα βλεπο ολα τα διαβαζο, κλιρονομικο χαρησμα σασ λεο.
να σασ πο τιν μιρα σασ να σασ πο το ρηζικο σας, να σασ πο αν θα παντρεφτιτε κι αν θα χορισετε, αν σασ κερατονι ί αν το καταλαβαι οτη τον κερατωναιται.
σασ ριχνο τα χαρτια, τα ταρο, τον παπα, την ικοσημηα.
διαβαζο το φλητζανη, τιν γηαλα τισ τηβη σασ κε τα φιλα απ τουσ ντολμαδεσ.
βωτανα κε ιδικο σπαγγο για να του δαισεται τον πουτ*ο κομπο, φηλτρα για ακαβλουσ και ακαβλεσ, ηποθετα γηα εμπαθισ κε κακεντρεχισ, αερηα (μου ξεφεβγουν), μπινεληκηα (εκσ επη τουτου) κε πρωπαντωσ ακσηοπησεσ κε εγγηρεσ απαντισισ!

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

σεμηναρηα γηα προχορημενουσ ερεβνηταραδεσ: ποσ να βαζισ δρακο στο παραμηθη σου!

ποσ να γηνησ δηασιμοσ με παρλαπηπεσ, ποσ να βγησ στιν τιλεορασι οσ ηδηκοσ φαντασματον, ποσ να πουλασ φηκηα για μεταξοτα στρηγκακηα! ποσ να ησε μαλακασ κε να κονωμασ με τησ μαλακηεσ σου! για περηπεραστε, για περηπεραστε...

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007

αφηερομεεεεεενοοο εκσερετηκαααααααα

οοοβερ, οβεεερ, ενα δηηηο, ενα δηοοο λεοοο, με λαμβααανι κανιιισ?
εδο ουουουρσουλα αποοο το ηπερπεραααααν. στησ τελεφτεεσ αστρηκσ περηπλανησισ μου στο δηχτηο, ακουο πολουσ να λενε ωτι η αμαληα εκανε τον τζονισ σκονι, ποσ ινε κητρηνοσ σαν κηνεζοσ, ποσ τονε πεταξανε με τησ κλοτσηεσ απο το εσοτερηκα τον αλιτι, ποσ του κλιδοσανε τα τωπηκ, ποσ η αμαληα του ερηξε εναν λεμουρηο κε κατη τετηα.
ληπον ινε ι μαβρι αλιθηα!!! (εχτοσ απο το κητρηνοσ)
ακουσα τον τζονισ να τραγουδαη με πωνο κε καημο το παλικαρη το παρακατοθε αζμα, αντενηζοντασ μηα παληα φοτογραφηα τισ αμαληασ κε πινοντασ ξεροσφιρη βερμουθ!


Mavri.mp3


επηδισ ωμοσ ηνε δασημαλοσ ο τσομπανισ ο τζονισ κε μ αρεση ι βαρβατηλα κε η προβατσουληδηα οποσ κε το αγελεο ζεκσ στιν στανι, στιν στρουγκα ί στο μητατο, αφηερονο ενα τραγουδακη στουσ γιδοβοσκουσ του δηχτηου με αγαπι!

γηαουρτη! μπρρρρρρ


stanirap.mp3


τα τραγουδηα θα παραμηνουν στο αστρηκο γηα ληγο γηατη εχο πρωβλιμα με τιν ηπεραστρηκι μου σηνδεσι κε μου κανουν παρεμβωλεσ η πιτ παπαδακοσ, μηρηαμ κε τζοσουα.

με αγαπι ουρσουλα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: