με φονακσατε γηαβρηα μου?

με φονακσατε γηαβρηα μου?

διπλομα εκσ Εγηφτου κε Ηνδηεσ, ανοτερι απ τιν Μιρηαμ κε τον Τζωσουα, ανοτερι απ τον Μαβρο Πιτ

μεντιούμ, αστρηκι προβωλι, επαναφωρεσ, ολα τα βλεπο ολα τα διαβαζο, κλιρονομικο χαρησμα σασ λεο.
να σασ πο τιν μιρα σασ να σασ πο το ρηζικο σας, να σασ πο αν θα παντρεφτιτε κι αν θα χορισετε, αν σασ κερατονι ί αν το καταλαβαι οτη τον κερατωναιται.
σασ ριχνο τα χαρτια, τα ταρο, τον παπα, την ικοσημηα.
διαβαζο το φλητζανη, τιν γηαλα τισ τηβη σασ κε τα φιλα απ τουσ ντολμαδεσ.
βωτανα κε ιδικο σπαγγο για να του δαισεται τον πουτ*ο κομπο, φηλτρα για ακαβλουσ και ακαβλεσ, ηποθετα γηα εμπαθισ κε κακεντρεχισ, αερηα (μου ξεφεβγουν), μπινεληκηα (εκσ επη τουτου) κε πρωπαντωσ ακσηοπησεσ κε εγγηρεσ απαντισισ!

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

σεμηναρηα γηα προχορημενουσ ερεβνηταραδεσ: ποσ να βαζισ δρακο στο παραμηθη σου!

ποσ να γηνησ δηασιμοσ με παρλαπηπεσ, ποσ να βγησ στιν τιλεορασι οσ ηδηκοσ φαντασματον, ποσ να πουλασ φηκηα για μεταξοτα στρηγκακηα! ποσ να ησε μαλακασ κε να κονωμασ με τησ μαλακηεσ σου! για περηπεραστε, για περηπεραστε...

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2007

τζηερη μου λημπερε, παλη τα ηδηα λαθι κανισ?

liberoσ
Απεστάλη: 16/06/2007, 15:04:11
************************************************
-Δυστυχώς jbg δεν έχω δει από κοντά ιονιστή και δεν ξερώ πως λειτουργεί και τι αίσθηση δίνει.


δεν εχησ δη ηδονηστι???
φκηακσε τοτε ενανε οργωνοσησορεφτι, μπορησ!
σου ιπε ο τζονισ ποσ να τονε φκιακσεισ κε ινε κε φτινοτεροσ.
φκιακσε ενανε καλε να δησ αν λεη μαλακηεσ ο τζονισ.


-Απλά μου ‘κανε εντύπωση αυτό που έχεις γράψει:
quote:jbg Απεστάλη: 25/10/2005, 00:29:53
"...προσωπικα δεν ειδα οργονοσυσσωρευτη σε βουνο που να μην παρουσιαζει "γαλαζωπες ανταυγειες" στο σκοτεινο εσωτερικο του..."

ισχύει τελικά ή ήταν ψέμα


ο τζονισ γηαβρη μου δε λεη πσεματα.
αφου εκανεσ τοσω καλι αναζιτισι, ολωκλιροσε τινε τιν πουτανα, γηα να καταλαβισ που ηδε ο τζονισ οργωνοσησορεφτεσ.
ωλα εκη μεσα βρησκουντε, αλά δε σου εκανε τι χαρι να τα ρικση ολα σε ενα τωπηκ, ε?

κε πουσε λημπερε, εγο ημε πνεβμα κε σε βλεπο αστρηκα ρε ση...

με αγαπι ουσρουλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: