με φονακσατε γηαβρηα μου?

με φονακσατε γηαβρηα μου?

διπλομα εκσ Εγηφτου κε Ηνδηεσ, ανοτερι απ τιν Μιρηαμ κε τον Τζωσουα, ανοτερι απ τον Μαβρο Πιτ

μεντιούμ, αστρηκι προβωλι, επαναφωρεσ, ολα τα βλεπο ολα τα διαβαζο, κλιρονομικο χαρησμα σασ λεο.
να σασ πο τιν μιρα σασ να σασ πο το ρηζικο σας, να σασ πο αν θα παντρεφτιτε κι αν θα χορισετε, αν σασ κερατονι ί αν το καταλαβαι οτη τον κερατωναιται.
σασ ριχνο τα χαρτια, τα ταρο, τον παπα, την ικοσημηα.
διαβαζο το φλητζανη, τιν γηαλα τισ τηβη σασ κε τα φιλα απ τουσ ντολμαδεσ.
βωτανα κε ιδικο σπαγγο για να του δαισεται τον πουτ*ο κομπο, φηλτρα για ακαβλουσ και ακαβλεσ, ηποθετα γηα εμπαθισ κε κακεντρεχισ, αερηα (μου ξεφεβγουν), μπινεληκηα (εκσ επη τουτου) κε πρωπαντωσ ακσηοπησεσ κε εγγηρεσ απαντισισ!

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

σεμηναρηα γηα προχορημενουσ ερεβνηταραδεσ: ποσ να βαζισ δρακο στο παραμηθη σου!

ποσ να γηνησ δηασιμοσ με παρλαπηπεσ, ποσ να βγησ στιν τιλεορασι οσ ηδηκοσ φαντασματον, ποσ να πουλασ φηκηα για μεταξοτα στρηγκακηα! ποσ να ησε μαλακασ κε να κονωμασ με τησ μαλακηεσ σου! για περηπεραστε, για περηπεραστε...

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2007

ιρθα να βοιθισο τησ πολισισ γρημορηον αχριστε τζονι

γηα σασ πεδακηα.
ηδα οτη ο τζονισ δεν τα παη καλα με το πασαρησμα τον μαγηκον γρημορηον, κε ιπα να επεμβο εγο αφτοπροσοπηκοσ.
ληπον, χρηαζοσαστε οποσοδιποτε το σετακη τησ σολομονηκισ τισ κιριασ βεφασ, το οπηον σασ προσφερουμε σε πολι καλι τημι!!!σιμαντηκο ηνε το ντεκογ τον χορον σασ.οποσ κε τα καταλιλα ακσεσουαγ!!!
σε πολεσ ατοκεσ δωσισ!!!οποσ κε ι καταλιλι αποκριφιστικι δηασκεδασι!!!γηα να γηνετε καποτεσ κη εσησ κάτοχη τον μιστικον του νεκροκομικον κε ακσηη μαγη νεκροθαφτεσ.
καμηα δουληα δεν ινε ντροπι!!!
με αγαπι ουσρουλα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: