με φονακσατε γηαβρηα μου?

με φονακσατε γηαβρηα μου?

διπλομα εκσ Εγηφτου κε Ηνδηεσ, ανοτερι απ τιν Μιρηαμ κε τον Τζωσουα, ανοτερι απ τον Μαβρο Πιτ

μεντιούμ, αστρηκι προβωλι, επαναφωρεσ, ολα τα βλεπο ολα τα διαβαζο, κλιρονομικο χαρησμα σασ λεο.
να σασ πο τιν μιρα σασ να σασ πο το ρηζικο σας, να σασ πο αν θα παντρεφτιτε κι αν θα χορισετε, αν σασ κερατονι ί αν το καταλαβαι οτη τον κερατωναιται.
σασ ριχνο τα χαρτια, τα ταρο, τον παπα, την ικοσημηα.
διαβαζο το φλητζανη, τιν γηαλα τισ τηβη σασ κε τα φιλα απ τουσ ντολμαδεσ.
βωτανα κε ιδικο σπαγγο για να του δαισεται τον πουτ*ο κομπο, φηλτρα για ακαβλουσ και ακαβλεσ, ηποθετα γηα εμπαθισ κε κακεντρεχισ, αερηα (μου ξεφεβγουν), μπινεληκηα (εκσ επη τουτου) κε πρωπαντωσ ακσηοπησεσ κε εγγηρεσ απαντισισ!

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

σεμηναρηα γηα προχορημενουσ ερεβνηταραδεσ: ποσ να βαζισ δρακο στο παραμηθη σου!

ποσ να γηνησ δηασιμοσ με παρλαπηπεσ, ποσ να βγησ στιν τιλεορασι οσ ηδηκοσ φαντασματον, ποσ να πουλασ φηκηα για μεταξοτα στρηγκακηα! ποσ να ησε μαλακασ κε να κονωμασ με τησ μαλακηεσ σου! για περηπεραστε, για περηπεραστε...

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2008

Ι ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΟΝΗΜΟΥ ΠΟΝΕΜΕΝΟΥ ΜΑΛΑΚΑ !


ημε πσιχοπονηαρα γηαβρη μου κε θα σε δόκο τιν ηπερτατι χαρα: άφισα ελεφθερα τα σκοληα σου βρε!

κε τον φηλον σου!!!

να δη ο κοσμοσ κε ο ντουνηασ τιν μαλακηα που σε δερνι κε να σε θαβμαξει!!!
(ρηχτα εδο στιν χαροπετσετα μιν λεροσισ το πιχτρολογηο σου).

να σε αφηεροσο κε διο τραγουδακηα επηδισ με ενεπνεησ με τα εφστροφα σκοληα σου ατημουτσηκο!
κε το Be Your Own Pet.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Γιαννάκη, τα γυρεύει ο κώλος σου!