με φονακσατε γηαβρηα μου?

με φονακσατε γηαβρηα μου?

διπλομα εκσ Εγηφτου κε Ηνδηεσ, ανοτερι απ τιν Μιρηαμ κε τον Τζωσουα, ανοτερι απ τον Μαβρο Πιτ

μεντιούμ, αστρηκι προβωλι, επαναφωρεσ, ολα τα βλεπο ολα τα διαβαζο, κλιρονομικο χαρησμα σασ λεο.
να σασ πο τιν μιρα σασ να σασ πο το ρηζικο σας, να σασ πο αν θα παντρεφτιτε κι αν θα χορισετε, αν σασ κερατονι ί αν το καταλαβαι οτη τον κερατωναιται.
σασ ριχνο τα χαρτια, τα ταρο, τον παπα, την ικοσημηα.
διαβαζο το φλητζανη, τιν γηαλα τισ τηβη σασ κε τα φιλα απ τουσ ντολμαδεσ.
βωτανα κε ιδικο σπαγγο για να του δαισεται τον πουτ*ο κομπο, φηλτρα για ακαβλουσ και ακαβλεσ, ηποθετα γηα εμπαθισ κε κακεντρεχισ, αερηα (μου ξεφεβγουν), μπινεληκηα (εκσ επη τουτου) κε πρωπαντωσ ακσηοπησεσ κε εγγηρεσ απαντισισ!

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

σεμηναρηα γηα προχορημενουσ ερεβνηταραδεσ: ποσ να βαζισ δρακο στο παραμηθη σου!

ποσ να γηνησ δηασιμοσ με παρλαπηπεσ, ποσ να βγησ στιν τιλεορασι οσ ηδηκοσ φαντασματον, ποσ να πουλασ φηκηα για μεταξοτα στρηγκακηα! ποσ να ησε μαλακασ κε να κονωμασ με τησ μαλακηεσ σου! για περηπεραστε, για περηπεραστε...

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008

Αποκρηφι Συνταγι απο την Αποκριφη Σολωμοηικι τις κιρηας Βεφας για το χρηστουγενηατηκο τραπεζη σασ γηαβρηα μου!


κερο ηχαμε να τα πουμε, ε?
σασ πεθημησα κε ηπα να σασ δοσο μηα καλι σηνταγι απο το μενηου που θα μαγερεπσο στον τζονι δηα τασ εωρτασ.
προτα πηανουμε το θημα που θα θησηασουμε.
εχμμ... σορη, που θα μαγηρεψουμε ιθελα να πο.
επηλεγουμαι εναν μαλακα με τρηφερο κρεασ, πσαχνομενο κε σεσιμασμενο.
αμα δεν εχι μηαλα, θα αποφηγαιται το ενκεγαληκο τσουρουφλησμα με το μπαμπακι στο πιρουνη.
αμα δεν εχι πολη ληποσ γηα τιν δηετα σασ, προστεσται δηο κουτηα μπεσελ.

τονε γραπονουμε χρισημοπηοντασ το καταλιλο δολομα:

μετα τονε μαρηναρετε στα ζουμηα του για ηκοσητερεσ ορεσ κε αρχηνατε το μαγηρεμα.

ο τζονισ τονε πρωτημαη σουση, αλα γουστα ηνε αφτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: