με φονακσατε γηαβρηα μου?

με φονακσατε γηαβρηα μου?

διπλομα εκσ Εγηφτου κε Ηνδηεσ, ανοτερι απ τιν Μιρηαμ κε τον Τζωσουα, ανοτερι απ τον Μαβρο Πιτ

μεντιούμ, αστρηκι προβωλι, επαναφωρεσ, ολα τα βλεπο ολα τα διαβαζο, κλιρονομικο χαρησμα σασ λεο.
να σασ πο τιν μιρα σασ να σασ πο το ρηζικο σας, να σασ πο αν θα παντρεφτιτε κι αν θα χορισετε, αν σασ κερατονι ί αν το καταλαβαι οτη τον κερατωναιται.
σασ ριχνο τα χαρτια, τα ταρο, τον παπα, την ικοσημηα.
διαβαζο το φλητζανη, τιν γηαλα τισ τηβη σασ κε τα φιλα απ τουσ ντολμαδεσ.
βωτανα κε ιδικο σπαγγο για να του δαισεται τον πουτ*ο κομπο, φηλτρα για ακαβλουσ και ακαβλεσ, ηποθετα γηα εμπαθισ κε κακεντρεχισ, αερηα (μου ξεφεβγουν), μπινεληκηα (εκσ επη τουτου) κε πρωπαντωσ ακσηοπησεσ κε εγγηρεσ απαντισισ!

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

σεμηναρηα γηα προχορημενουσ ερεβνηταραδεσ: ποσ να βαζισ δρακο στο παραμηθη σου!

ποσ να γηνησ δηασιμοσ με παρλαπηπεσ, ποσ να βγησ στιν τιλεορασι οσ ηδηκοσ φαντασματον, ποσ να πουλασ φηκηα για μεταξοτα στρηγκακηα! ποσ να ησε μαλακασ κε να κονωμασ με τησ μαλακηεσ σου! για περηπεραστε, για περηπεραστε...

Τρίτη 28 Απριλίου 2009

βρε Λητσα, θα σκησο το δηπλομα μου εκσ Εγηφτου


κερία Λητσα Πατερα,
τη παπαρηεσ αραδηαζησ στουσ βλαμενουσ γηα τα οροσκωπηα τουσ απο τιν τιλεορασι καθαι μαιρα?

εχουν αλακση πορηα τα αστρα με τιν καταπλιχτηκι πρωβλεπσι σου οτη το 2009 θα ηνε ι καλιτερι χρονηα για τουσ Ζηγουσ!!!

ο ηδηοσ ο αστερησμοσ τον Ζηγον βουτικσε σε μηα μαβρι τριπα γηα να μιν ακουη τησ μαλακηεσ σου.

ελεοσ!

ληπισου τουσ Ζηγουσ, ληπισου τουσ τιλεθεατεσ, ληπισου τουσ αστρονωμουσ που βλεπουν να αλαζη ο χαρτισ του ουρανου, ληπισου τα Ουφοσ που χανωντε στο δηαστιμα!

εγο σαν σιναδερφοσ πρεπη να σε προηδοπιησο οτη η Ζηγη κατεφαγαν στον σηνηγορο του πολητι κε θα σε κανουν μινησι για πσεβδησ παραπλιροφορισι.

ασκολίσου με τιν μαγιρηκι καλιτερα κε χεσε το κλιρονομηκο χαρησμα...


με αγαπι Ουσρουλα!


Δεν υπάρχουν σχόλια: