με φονακσατε γηαβρηα μου?

με φονακσατε γηαβρηα μου?

διπλομα εκσ Εγηφτου κε Ηνδηεσ, ανοτερι απ τιν Μιρηαμ κε τον Τζωσουα, ανοτερι απ τον Μαβρο Πιτ

μεντιούμ, αστρηκι προβωλι, επαναφωρεσ, ολα τα βλεπο ολα τα διαβαζο, κλιρονομικο χαρησμα σασ λεο.
να σασ πο τιν μιρα σασ να σασ πο το ρηζικο σας, να σασ πο αν θα παντρεφτιτε κι αν θα χορισετε, αν σασ κερατονι ί αν το καταλαβαι οτη τον κερατωναιται.
σασ ριχνο τα χαρτια, τα ταρο, τον παπα, την ικοσημηα.
διαβαζο το φλητζανη, τιν γηαλα τισ τηβη σασ κε τα φιλα απ τουσ ντολμαδεσ.
βωτανα κε ιδικο σπαγγο για να του δαισεται τον πουτ*ο κομπο, φηλτρα για ακαβλουσ και ακαβλεσ, ηποθετα γηα εμπαθισ κε κακεντρεχισ, αερηα (μου ξεφεβγουν), μπινεληκηα (εκσ επη τουτου) κε πρωπαντωσ ακσηοπησεσ κε εγγηρεσ απαντισισ!

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

σεμηναρηα γηα προχορημενουσ ερεβνηταραδεσ: ποσ να βαζισ δρακο στο παραμηθη σου!

ποσ να γηνησ δηασιμοσ με παρλαπηπεσ, ποσ να βγησ στιν τιλεορασι οσ ηδηκοσ φαντασματον, ποσ να πουλασ φηκηα για μεταξοτα στρηγκακηα! ποσ να ησε μαλακασ κε να κονωμασ με τησ μαλακηεσ σου! για περηπεραστε, για περηπεραστε...

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2007

η μανταμ Ουρσουλα αποκαλυπτει

ουουουουουουου!

εγο θα σασ πο για αυτονε τον τζονδεταμτιριρι.
τονε καταλαβανο σαν πνεβμα καθε τοσω κε τονε κσερο καλα!

λιπων αυτοσ ο τιποσ πασκι απο πωλισκηδι, πωλισκησμενι, πος λαιγετε τελως παντον, πρωσοπηκοτιτα, διλαδι εχι πολεσ πρωσοπηκοτιτες.
μια μερα που βωλταρηζα στον εγκεφαλα του, αρχησαι να γραφι ενα μινιμα σαν χεντρηκσ.
εξαιπλαγιν και τονε παρακολουθισα, διαπηστονοντας ωτι αυτως ιταν ο χεντρηκσ!
νε, νε, τιν ελαιγε στον εαυτω του για να απανταη κε να πρωβαλαιτε η πσοναρα!

μετα που καβαλεισαι το καλαμη, αρχησε να γραφι οσ λημπεροσ, μαιτα ος ζαιμφησ κε ανισιχισα.
κιτοντας βαθιτερα ωμος στα σοψιχα του, ιδα εντρομι ωτη παρα πωλα μελι, παληα κε κενουργηα, αλα κε ι αμαληα, κλονη του ιτανε!!!

με αγαπι Ουρσουλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: