με φονακσατε γηαβρηα μου?

με φονακσατε γηαβρηα μου?

διπλομα εκσ Εγηφτου κε Ηνδηεσ, ανοτερι απ τιν Μιρηαμ κε τον Τζωσουα, ανοτερι απ τον Μαβρο Πιτ

μεντιούμ, αστρηκι προβωλι, επαναφωρεσ, ολα τα βλεπο ολα τα διαβαζο, κλιρονομικο χαρησμα σασ λεο.
να σασ πο τιν μιρα σασ να σασ πο το ρηζικο σας, να σασ πο αν θα παντρεφτιτε κι αν θα χορισετε, αν σασ κερατονι ί αν το καταλαβαι οτη τον κερατωναιται.
σασ ριχνο τα χαρτια, τα ταρο, τον παπα, την ικοσημηα.
διαβαζο το φλητζανη, τιν γηαλα τισ τηβη σασ κε τα φιλα απ τουσ ντολμαδεσ.
βωτανα κε ιδικο σπαγγο για να του δαισεται τον πουτ*ο κομπο, φηλτρα για ακαβλουσ και ακαβλεσ, ηποθετα γηα εμπαθισ κε κακεντρεχισ, αερηα (μου ξεφεβγουν), μπινεληκηα (εκσ επη τουτου) κε πρωπαντωσ ακσηοπησεσ κε εγγηρεσ απαντισισ!

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

σεμηναρηα γηα προχορημενουσ ερεβνηταραδεσ: ποσ να βαζισ δρακο στο παραμηθη σου!

ποσ να γηνησ δηασιμοσ με παρλαπηπεσ, ποσ να βγησ στιν τιλεορασι οσ ηδηκοσ φαντασματον, ποσ να πουλασ φηκηα για μεταξοτα στρηγκακηα! ποσ να ησε μαλακασ κε να κονωμασ με τησ μαλακηεσ σου! για περηπεραστε, για περηπεραστε...

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2007

τζονιιιι εσι ισε μαλακαααασ

δεν κατηλαβεσ μπρε μπουνταλα οτη το κορητση ηπε κσεκαθαρα οτη αμα τονε δη τον κοσμονε, τοτενες θα τονε παντρεφτη?

τον κοσμο ενογαγε ι κοπελα, οχη τον διθεν αγαπιμενο (γηατη αμα τονε αγαπαγε θα τονε παντρεβοτανε κε γκαβη που ιτανε) κε μολησ τον ιδε ετρεκσε να τονε παρι.
ποσ τινε λετε τιν παγτουζ στο χοριο σου?
φαντασουτιν μεγαλι.

ο αλοσ ιτανε μαλακασ κλιρονομηκο χαριζμα, σιμφονο!
τη περημενε διλαδισ?
αφτοσ εβλεπε κε μπορουσε να κρηνι, εκινι ιτανε γκαβι απο τιν κουνηα.
μολησ τον ηδε ασκιμο, τρηχοτο, καμπουρι κε γκαβο, τιν εκανε με αλαφρα πιδιματακια (ι παγτουζ που λεγαμε γιαβρη μου).

με αγαπι Ουσρουλα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: